24 ساعته آنلاین
یدک کش صالحی

تماس با ما

شرکت امداد خودرو و یدک کش صالحی

شبکه ما چیست؟

ما می دانیم که روزانه صدها هزار متر با وسیله نقلیه طی می شود. یک فرد معمولی به وسیله نقلیه خود نیاز دارد و به وسیله نقلیه خود متکی است تا آنها را به جایی که باید برسانند، چه کار باشد، چه برای دیدن عزیزان یا دیدار دوستان، اکثر ایرانی ها این کار را در جاده انجام می دهند.

وقتی وسیله نقلیه ای که هر روز به آن اعتماد دارید به طور غیرمنتظره ای از کار می افتد چه اتفاقی می افتد؟

چه کسی می تواند برای بازگشت به جاده تماس بگیرد؟

برای رهایی از یک موقعیت ترسناک و خطرناک کنار جاده چه کاری می توانید انجام دهید؟

سایت ما به شما اختصاص داده شده است تا شما را با نزدیکترین یدک کش نزدیک شما در هر زمان و هر کجا که به شما نیاز داشته باشید، متصل کند.

تماس مستقیم