24 ساعته آنلاین
یدک کش صالحی
Tow Truck

یدک کشی

اولین خدمت و مهم ترین خدمت امداد خودرو صالحی یدک کشی ماشین شما به یک جای امن تعمیرگاه یا نزدیک ترین شهر

امداد خودرو

شما در هر جایی گیر کرده باشین یا تصادف کردین با اولین تماس و شرح مکان ما فروی خدمان را به محل شما می رسانیم
how to change a flat tire1 compressed

تعویض لاستیک

تعویض لاستیک یا پنجر گیری در محل از خدمات دیگر شرکت ما می باشد

پنجر گیری

بعضی از افراد چون تجربه تعویض لاستیک و پنجرگیری ندارند کافی هست با یک تماس ما در محل باشیم
CarBatteryVoltage compressed1

تعویض باطری

تعویض باتری یا شارژ باطری از خدمات دیگر شرکت می باشد که

شارژ باطری

برای شما حتما اتفاق افتاده در جای استراحت کردین بعد استارت میزنین ماشین بخاطر خالی کردن باتری روشن نمیشود
emdadkhodrogonbad1

سوخت رسانی

و سوخت رسانی برای افرادی که در ترافیک گیر کردنند یا فراموش کردنند سوخت بزنند

رساندن بنزین

هدف ما در جاده حل مشکل شما می باشد حتی با رساندن سوخت برای خودروی شما
تماس مستقیم